Velkommen
til
F.C. København
Fan Club
Mailing list subscription

Welcome
to
F.C. Copenhagen
Fan Club
Mailing list subscription
Før du melder dig til mailing-listen bør du vide og accepterer følgende.
 • 1. Listens formål er at give listens deltagerer en mulighed for i al åbenhed at diskutere ting, der vedrører F.C. København og F.C. København's fans.
 • 2. Alle er velkomne på listen. Dog er det vigtigt at understrege at listen er for FCK fans og at hovedsproget er dansk.
 • 3. Listen er en fri liste, dette betyder, at alles meninger bør respekteres og debateres på et sagligt plan.
 • 4. Flaming af listen er selvfølgelig ikke tilladt.
 • 5. Hademails og anden tilsvinig af listen er selvfølgelig heller ikke tilladt.
 • 6. Overtrædelse af punkt 4 og 5 kan medføre øjeblikkelig sletning fra listen. Ved grove tilfælde, vil der blive indgivet en klage til den pågældendes internet udbyder.
 • 7. Alle mails til listen skal i SUBJECT starte med FCK (F.eks. "FCK - Vi vandt 3-0 over Bundby").
Såfremt du er indforstået i de nævnte punkter, så tilmeld dig straks FCK mailing list. Alt hvad du skal gøre er at skrive din e-mail adresse nedenfor og trykke på send, så sker resten automatisk.

topica
 SUBSCRIBE!
      

For at aflyse dette abonnement,
send en tom besked til:
fck-unsubscribe@topica.com

For at modtage samlede beskeder, istedet
for individuelle, send en tom besked til:
fck-request-digest@topica.com

Before you subscribe to this list, you should know and accept the following.
 • 1. The purpose of this list is to give the subscribers the opportunity discuss F.C. Copenhagen and F.C. Copenhagen fan issues.
 • 2. The is open to anyone, but it is important to remember that the list is intended for fans of F.C. Copenhagen and that the main language is danish.
 • 3. The list is free, this means that you must respect the opinions of other subscribers and discuss the issues in an orderly fashion.
 • 4. Of course, flaming of the list won't be tolerated.
 • 5. Mails that offend the majority of the subscribers on list won't be tolerated as well.
 • 6. Violation of paragraph 4 and 5, will immediately course exclusion from the list. In severe cases a formal complaint will be sent to the internet-provider.
 • 7. All mails to the list must start wiht FCK in the SUBJECT.
If you agree to the mentioned paragraphs, then please subscribe to the FCK mailing list. All tough the main language is danish. English mails would be welcome and properly answered as well. All you need to do is fill in e-mail address and press send.

 

 

topica
 SUBSCRIBE!
      

To unsubscribe, send a blank message to:
fck-unsubscribe@topica.com

To receive digests instead of individual
messages, send a blank message to:
fck-request-digest@topica.com


Number of visitors since June 1997

Mail to the FCK mailing list administrator