IFK GÖTEBORG MAILINGLIST

IFK LAG BILD

VÄLKOMMEN TILL "NYA" MAILINGLISTAN FÖRESTÅNDEN AV The Elig Team!

Nu kan du välja om du vill ha IFK-listan i, som tidigare, digestformat (dvs alla brev skickade under ett dygn på ETT mail eller om du vill ha enskilda mail i din brevlåda. Fördelen med digest-alternativet är att underviker att få många brev som är svårare att sortera. Fördelen med det andra alternativet är att du får ut dina åsikter en smula snabbare. Som vanligt så använder du detta forum till ryktessspridning, svaller, nyheter och humor. Allt som yttras på listan står de inividuella skribenterna för.

Du kommer att få ytterligare information några minuter efter det att du skickat din förfrågan.

Väl bara option i listan nedan.

Den här listan görs i samarbete med de fina människorna i ISFA

This list is provided with help from the kind people at ISFA

topica
 SUBSCRIBE!
      

To unsubscribe, send a blank message to:
ifkgbg-unsubscribe@topica.com

To receive digests instead of individual
messages, send a blank message to:
ifkgbg-request-digest@topica.com

Listföreståndare är Mikael Hultfeldt, ELIG


Antal beökare på sidan: ...sedan 27 juni 1997.