Hát kkírem szípen, megvót az mérközés. Nem vót egy nagy durranás, lássuk be. Mindazonáltal a magamrészérõl elégedett vagyok. Részint az eredmény, részint pedig az E.R. eddigi legbebõvültebb ülése(i) aproppppóján. (A távol lévõk kedvéért kell
megjegyeznem, hogy a többesszám amiatt indokolt, mert a meccs elõtti - már-már természetes taggyûlést a mérkõzést követõen még álnok módon befolytattuk.

Kelletlen vagyok, vagyis kénytelen vagyok a történelmi hûség kedvéért felsorolni itt azokat, akik megejtették e nevezetes találká(ka)t:

EL TRUTYMÓ, G@BEC, STEPHEN T, D-DAY, OZ, EN228, SAX GY., KOWALSKY, SENKI, ZOLEE001, GOGSI, GYULA, LASZTMINIT

Hirtelenjében ennyi jutott eszembe.

Aztán a meccs elõtt még találkoztunk El Trutymóval SID kollegával, és volt aki látta VAU-VAU-t.

MISI ugye kimentette magát, CHA-CHA notóriusz kimentett. BALOGHBA változatlanul egy rejtély…

No, hát aki ott volt, az látta mifélék vagyunk, aki nem az bíza sajnáhattya. Misit megnyugtatom - mielõtt még bebaszok neki elõbb utúbb egyet állcsúcsra, mer mindig szívózik, és egyébként is ;-) - EN228 direktbe tényleg nem hozta az unokahugát. Sõt mi több, más sem.
:-( De azért el voltunk.

Kezdõdött ugye azzal, hogy a Backter elõtt má hozzánk csapódott az az arc. Mostan el lehet képzelni egy olyan helyes kis pofát, aki ordít, mint a fába (?) szorult féreg, van mongyuk 35, és atomrészeg még ehhez. Na egy idejig még függetlenedtünk, de õ meg feyibe vette, hogy hozzánk társul szegõdik. Lehet, hogy látta, nem odavalósiak vagyunk, oszt gondóta besegít navigálni, mindenesetre ahogy elindultunk, gyütt velünk. Ordított ezerrel, meg én nem is tudom, de valami gongya lehet neki az asszonnyal, me úgy átalában olyan kicsit agresszív volt. No, amikor má egyértelmûvé vált teljesen a szándéka, miszerint õ
asztán mostmá mellõlünk sehova, hát bíza, cselhez folyamodtunk. Vót ott megtévesztés agyba + fõbe, de sajna nem gyött be semmi. Na erre tisztára etikátlanba mentünk át, oszt Kowalsky helyben tisztázta a közeggel, mi bizony nem együtt vagyunk. Azok meg erre lekapcsolták a fittembert. No, de ugye, nem lehetett tunni, mostan meddig is vagyunk fórba, hát kezdtünk
elfele iszkolni. Na errõ meg annyit, hoty futottunk, szalattunk egy dijósgyõri elõl. Én mostmá komolyan aggódom…

Aztán egyszer csak megérkeztünk egységileg, osztan kezdetét vette a nagy helyehulya.  Mekmondom a frankót, nekem vót egy kis oszotali elõzõleg, úgyhogy meg vótam viselve lelkileg (is), hát nagy rõkönyödés hegyek vótak ottan, mikó kikértem a szikvizbambit. Na, de hogy megnyugtassam magam, mikoris EN228 és Senki Urak - akik eccer nyertek valami versenyfélét az
Fórumon, én meg beígértem nekik valami üdítõt - szal amikor szóltak, hogy most akkor én tényleg-ée egy ilyen hangemberke vagyok-e, hát ki kellett kérnem 5 sörikét ugye, becsületileg abból a 20 üvegbõl, amit meg én nyertem El Trutymó és D-DAY Uraktól, hát ugye, ekkor má nekem is muszályilag kellett innom. Persze csak az íze miatt. Meg ugye, mióta olvastam, hogy
miféle fajta fortélyok mentén mennek ezek a sörgyártási kapriccsók, hát én már tisztára tudom, hogy az élethabosoldala meg gyógyszer. Dopping-listán se láttam, hát mondom, akkó éppen itt az ideje, hogy egyszer én is megkóstojjam. Na jó: …

Aztán volt ugye a tagdíj befizetési procedúra. Fizettünk, mint állat. De az most már tisztára bebizonyosodott, hogy igazam volt, amikor kétségbe vontam El Trutymó alkalmasságát. Mostan aztán mindenki láthatta, hogy bazmeg ez könyvelt össze-vissza, ha meg megkérdeztem tõle akármikor a délután meg az este folyamán, oszt mennyi píz van, hát mindig csak így válaszolt: Háááááááát, ha még befizetem én (mármint maga a Píztáros!!!!) meg ez, meg az, meg mittomén, akkó lesz kábé annyi, hogy az éppen elég már ahhoz, hogy a fele legyen a harmadának, amit ugye még szorozni kell, meg köbgyök. Beszarok ezen a csávón. Itten próbálkozik feszt, de csak nem bír neki összegyönni ez a számszaki dolog. Hiába no, nem egy olyan fajta.

Na, de mennyünk tovább a történésekben, me abból vót elég.

A Sax-Gy. Má megint elment bilijárdozni, de ez nem is vót baj, me addig se ivott, oszt így legalább eltalált késõbb a Katlanba. A bátyókája persze addig is tartotta a frontot, de itt még teljesen önkontrollosra vette a figurát. (Kérem szépen ennek még a
késõbbiekben nagyon nagy jelentõsége lészen!) Mi, akik azé kicsitkét komolyabban vettük magunkat, még próbálkoztunk holmi címer, meg mittoménmá miféle konstruktív témákkal, de nem igazán voltunk termékenyek. No, aztán lett frakcijózás is. Mámint elindulásilag. Merugye addig csak szekciózás volt. Van most már, Hála az Égnek Sakk-szekciónk is. Persze ilyen hülyeség is csak a két Urbán feyébõl pattanhat ki. Mindenesetre van. Itt kell megjegyeznem, hogy azé nem véletlen, hogy a kis Urbán egyébként Sax-Gy. lett. Mer az úgy volt, hogy ülünk a Backterban. Éppen megint világmegváltottunk, meg rajtam kívül má megint ittak. (Még jó, hogy én nem szoktam, me így van aki elmeséli, mi történt.) Szal ott ültünk - má nem emléxem, kinek
szídtuk azannyát, de tény, Sax megint eltünt. Jön egyszer csak elõ, hogy õ most sakkozni vót, de neki még soha nem volt ilyen jó, hogy szarrá verték. Na, ekkor lett Sax Gy. Sax Gy., merhogy éppen akkor verte szarrá egy faszinger, akit állítólag eccer maga, az igazi Sax Gy. verte szarrá… Szóval egy idõ után kezdõdött a frakcijózás, hogy mostan akkor indújjunk-e mán, me egyesek szerint el leszünk késve. Mások nem osztották ezt az álláspontot, monták, nem bay nekik nem sürgõs, elég ha 3-0-s hazai vezetésre érnek oda.

Lényeg aztán, mindenki bejutott - állítólag - de még indulás elõtt tisztáztuk, hogy meccs után is össze kéne jönni egy cseppecskét. Meg lett állapodva. Magam meg má legutóbb is kinéztem egy helyes kis élethabosoldala zászlót magunknak, hát mostan gondoltam, ideje a vágyakat beteljesíteni. A gondolatot tett követte, s odaosonván két ponton is kikezdtem a felfüggesztést. Hát erre megjelent egy vén smasszer, kicsit visszavettem, de mielõtt indultunk volna, még megkértem Kowalskyt, ha van bátorsága, tegyen mán az ügy érdekiben. Vót bátorsága. Úgyhogy mostmár a finom diósgyõri szél három E.R. zászlót
lengetett. Mongyuk az arány egy kicsit szar, mer ugye 1 az abszolúte legális beszerzés, de a másik kettõ csak abszolúte, ám nem annyira legális. Mindenmesetre állítólag apportációzás lesz, úgymint további két lobogó, plussz 1 egység zománcfesték, azaz qspestbe má 5 zászló kinéz.

Hát aztán vót ugye a meccs, de errõl má elhangzott minden, a lényeg, jó lesz ez. Iksz az iksz, de lesz ez még rosszabb is.

Mi viszont ugye egynehányan öszvejöttünk aztán még LÁÉV-éknél. Na ez ugye formálisra indult, merhát OZ 19.00-ra volt olyan kedves tervezni az indulást. Normális embereknek ez ugye elég idõ arra, hogy egy megállónyi távolságból lemendzseljék a cuccolást. Elég az hozzá, hogy D-DAY má nem készült elõtte haza, de El Trutymó + én még igen. Trutyi el is ment még idõben haza, én szintén. Mármint én szintén így akartam, de sajna a társaság elég jó volt, így 19.05-kor D-DAY meg én EN228, Sax Gy., és Senki társaságában még csak próbáltunk indulni. Montam is OZ-nek, nagy egy szar alak vagyok én, hogy még erre sem vagyok képes. De aztán megembereltem magam, és mondtam, ha hazavisznek, gyors leszek. Na de a gond meg az vót, hogy Trutyi kikért közben 10 sört az éjjel-nappaliban. Végülis eredetileg nem akart, de mikó megtutta, hogy csak 105
Ft, hát akkó észbe kapott. Mégiscsak õ a Píztáros, tudd bánni a pénzzel. Annyira így van ez, hogy ha mán ott vótunk, vettünk is a befuizetett tagságikból két bijológialag erõsen (valami hardcore) oktatófilmet. Na, ez arra vót jó, hogy Trutyi el is tünt az egyikkel a Kilián délen. Na mikor aztán nagy vigyorogva visszajött, má indulni kellet, me idõ volt. De még mielõtt elindultunk vóna, Sax Gy. imbolyogva bár, de hõsiesen világította be a terepet egy darab DUNABANK Rt.-s öngyújtómmal, hogy a nagy setétségben fotóilag megörökíthessem EN228-at, amint halált megvetõ bátorsággal - no meg eltorzult arccal - éppen egy szemetes konténerrel, meg egy kupakkal bírkózott. Me ugye itt még bontó nuku. Na, de aztán cuccomat felvettük - hozattak velem még plussz egy sörnyitót, bár D-DAY lassan má foggal is képes lett vóna felnyitni az üveget - oszt célirányosra vettük a
figurát.

Megyünk, megyünk, mendegélünk. Hát nem akarok hazudni, D-DAY Mályiban beszól, hogy aszongya, neki mostan pislantania kéne. Hát jó van, tegyen úgy, de baze, ha látom akkor, amit majd csak késõbb, én esküszöm, nem engedem, hogy megálljunk. Kiszállt, ügyintézett egy kört, aztán indulás. Na ez megint csak egy rövid futamra sikeredett, de még itt is nyugodt volt a társaság. No de amikor Füzesabony után már negyedszer álltunk meg miatta, akkor má OZ-n is láttam, hogy ennek fele sem tréfa. De aztán megemberelte magát D-DAY. Utána már csak kétszer kellett megállni… Mindenesetre utunk során nyilvánvalóvá vált, hogy halasztást nem tûr a Vesebeteg-szekcijó megalakítása. (Ez ugye akkor már három, mer még korábbról meg van a Pirotechnikai-szekció is.) Lényeg a lényeg, D-DAY vezényelte a nótákat, és különbnél különb sztorikat mesélt a múltjából, ami azért lássuk be, nem volt eseménytelen… ;-)

De azért a legjobb az volt, amikor má negyvenkettedszer nyomta el bele a nagy picsa éjszakába - kigyúrt felsõtestét düllesztve - hogy: húúligánsz-húúligánsz. Hát azon majdnem beszartunk.

Mindenesetre csak megérkeztünk, sorban fogyott a nép. Mikor aztán megérkeztünk D-DAY-ékhez, hát az Istennek se akart elindulni, de még azt se igazán akarta hagyni, hogy mi megforduljunk verdailag. Hogy aztán meg otthol mi történt, azt fedje jótékony homály. Mindenesetre úgy hallottam, állítólag rendes ember lesz, meg hogy nem iszik ezentúl. Hát én a magam részérõl neki szurkolok, de még azt is megfogadom, hogy addig én sem iszom, amíg õ sem. Mongyuk szerintem kiszáradni nem fogok… ;-D

Hát kábé ez volt, Qspesten meg aztán folyt. köv. ezerrel.

Lasztminit
Prezidente Kommandante