Történt pedig eccer, hogy elérkezett napja az nyíregyi derbynek, mire is má nagyon de fel vót készülve mindenki, elvégre ki lettünk éheztetve még erre az olydesoxor szidott ungarszki foczira is. Meg 1ébként is, a Tagság szétzülloben is vót má, tekintve, hogy imhol néha még csak-csak öszvefutottunk, de kardinális összeröffenés végképileg semmi.
Naszal elérkezett a Nagy Déj, felkerekedtünk, hogy bevesszük Szabolcsnak várát - ha má persze vóna ottan 1 is, de mán elejink is aszonták, mennyen oda várúrnak az, akinek Sanghajba vót a nagyannya táncosno - ha mán mink inkább Zemplinbe, meg a Borsod vezér egykor volt hazájába telepedtünk le. (Nem is véletlen, hogy kis hazánk utolsó pártfotitkára, Grószkarcsi is még a Danyiból származott el, miként tette aztat a megyébu egyebek mellett Németmiki, Fejtigyuri, meg a szépreményu Aczélgyuribácsi. Neszeneked jobbódal, kaptál a pofádra, de meg is érdemeled, hamán Horthy utat akarsz a Bartók Bélából csinálni. Nademindegy, nemezé vagyunk itt.)
Szal le lett szervezve, jegy + egyebek meg lettek véve, vót nagy fogadkozás, hogy mostmán qrvára jó lenne, ha a meccsbo is látnánk valamit, fogja magát mindenki vissza. Senki nem tiltakozott, sot ot is csakazér vittük magunkkal, hogy majd felügyeli a népeket, nem lesz nagy elhajladozás? (Na, erre még majt visszatérek.)
Naszal ki lett adva a jelszó, tali a Tiszain reggel. Merugye a meccs nem kezdodik, csak 13.00-kor, de bíz különvonat nyema, mentünk a reggelivel.
Hát magam éppen, hogy megérkeztem az Tiszajira, rögvest odagyön egy csávó, olyan riporterforma, hogy dejónézel ki öcsém, nyilatkozzá mán! Hát mondom neki, baze köcsög, én nem vagyok köcsög, de még abba a gagyi kádéeszbe senem lépek be, nem még a béjeszbe, hát nemongyá ijeneket nekem, me egyébként azt úgysenem tudod ojan szépern mondani, mint a Gabec, meg a 10sör. Meg montam még neki egyébként, hogy nekem má qrvára elegem van ebbol a nagy médijázásos felhajtásbó, me kezdodött még 98 tavaszán a Szonyi úton a csigatévével, osztán a 99 tavaszi Vasas meccs után is el kellett menni a 3Gólba, hát legyen mán elég! (Megjegyzem ottan is átbasztak minket, mámint a Kowalskyt, a Trutymót, meg engem, me nehogyasziggye bárki is, hogy vót akár 1 Csisztu is ott! Lószart! Az a kis hódvirágarczú Vécseymisi vót. Hát arra meg nem gerjett Senki. Hijába no, nem vót ott 10sör se, + Gabec se.) Hát mondom a kisgyereknek, figyejjé ide kisbarátom, mostan bemegyek a jegypíztárhoz, ottan van nekem egy spanom, aki pontosan lekoppintotta a pull óveremet, osztan az nagyon szeret szerepelni, oszt majd asztat kikudöm, hogy nyilatkozzon. De montam neki: baze kiscsóka, rendesen kérdezzé, mehanemakkó bayok lesznek, az ER-nek meg lesz akkortól ilyen helyes kis fotógépe is, mint neked vót. Na, megrettent a csávó, egybol észlelte, hogy ez nemsemmi egy Zelnöki kinyilatkoztatás, oszt monta, jóvan. Me látta azé azt is, hogy nem esekmán hasra attó, hogy lehet nyilatkozni, van mán itten médijarutin. Na, bejismegyek, oszt keresem Trutymót, hogy itten van ez a lehetoség. Hát aszongya, o meg asztán qrvára nem fog nyilatkozni, megbaszhassák azok ott kin a tévéjüket. Hát addigra megérkezett Gogserpayti is, meg Cadaver is, meg ott vót mán velem a Hazay is, aki nekem egy kollégám, de jó srác ettol függetlenül. Hát jó van, nem lesz akkor interjú, le van baszva. Vegyünk jegyet. Hát variálunk ottan ezerrel, hogy most akkó legalább egy csávó legyen, aki megveszi rendesen a legitimül neki valót, mer mán ezek a törvénysértésfélék se nagyon meno dógok, mikó megjelenik az elobbi gyerek samesza, aki azt a nagy bazi kamkordert, vagy mijatúrót cipeli egész nap a vállán. Aszongya nekem: hát mostan gyere mán ki, ha tényleg nem kudöd ki a havered, oszt nyilatkozzá. Na erre meg aszontam, elég a töketlenkedésbol, elnökileg kifelé mindenki! Kimegyünk, a kicsóka ott szorongassa a májkrofont, oszt akkor elrebegi, hogy kezgyük. Mondom kezgyük, kezgyük, me ido van, kvelle meg semmi, csapjunk oda. Megmontam Hazaynak is, meg Trutymónak is, hogy ájjanak oda mellém, oszt ha kérdeznek valamit én mindenre majcsak aszondom: Gyozelem vagy halál! Montam, Tik meg tanájjatok ki mást magatoknak. Elso kérdés (erre mán nem emléxem, hogy mi vót , de nem is lényeg) Trutyi: Gyozelem vagy halál! Én: Gyozelem vagy halál! Hazay: Gyozelem vagy halál! Namondom bazmeg, dejó, hogy kitanáltatok valamit tik is! Második kérdés: Egy nevet ha hallhatnánk! Trutyi: ? hosszú, de qrva hosszú csönd, meg pislogás szerteszét, oszt mongya a nevét utána. Hát szartam be, aszittem ez a bolondéria még erre is aszongya, hogy gyozelem vagy halál!!! ;-DDDDDDDDDDDD
Na, a fellépés után meg montam Hazaynak, hogy a minden E.R.-vendég számára kötelezoen eloírt penzumot vegye elo a gépjármubol, oszt aggyunk neki. El is ballagtunk, kiemelésre került a tálcza kvelle, oszt megyünk, hogy mostmán tényleg indul a vonat. Erre jönnek megint ezek a médiákok, hogy fordujjunk így is, meg úgy is, meg a picsa tuggya mit csinájjunk még, hogy fotózzanak ott. De mán ekkorra megjelent a rettenetes Délihírlap paparacccója is, oszt az is kattintgatni kezdett. Hát mán tényleg nem sok hijányzott - tálczával a vállamon - hogy a Nagy Feró féle klasszikust benyögjem: Nefotózzá köcsög! dejasztán inkább léptem tovább.
A vonatra asztán megérkezett Trutymó, Cadaver, Dajdaj, Senki, Vejno, Gogser, + Hazay. Ha jólemléxem. Ha nem, majt szójjon a zilleto. A nagy megdöbbenés az vót, hogy Saksz sehol. Még jó, hogy nem Senki. Aszonta a hírhozó, hogy Somasráccal utazik, me gyógyulófélben van. Hát én nem akartam aszondani, hogy az izomlázra is rá kell gyúrni, hát végülis o tuggya, o a beteg. (Napersze bánhattya!)
Na, megvót az elindulás. Vót ugye tálcza, vót osziszoloNájtmikszbájTrutymó. Ez úgy tunt elég is lesz. Hát elég is vót, csak nem úgy, ahogy az be lett tervezve. Tokajig minden - ahogy Zoli001 mondaná - ql vót, emléxem, Hazay, meg Senki még valami faszom falfirkát is elemeztek ott eccer. De lehet, hogy nem falfirka vót, me a hegyoldalba vót nyomva, lehet, hogy valami monumentális helyi téma vót - grafitizni tényleg nem szoktak hegyódaba, ahogy most belegondolok - de én kicsit mán fáratt vótam itt, me ugye sokat kivett belolem ez a klott. Ott még nem egészen, me vót aki tarcsa, de mán ekkor végképp nem vót kordinatív a mozgása. Hazay vót az elso, aki felismerte, hogy ennek fele sem tréfa, ha ennek nem nyúl alá - vállból - akkor itten Forró nyomon lesz, de minimum egy kajla fülu Hejszíni Szemle. Így indultunk neki a rettenetnek.
Hazay cipelte Vejnot, mi többiek meg csak lestünk, meg vót aki örült, hogy menni tud?
Megyünk, megyünk, mendegélünk. Látom ám vagy húsz percz múlva, hogy Vejno - öntudatlan - egyre furábban szedi a lábait. Vitte Hazay, mint Duna a dinnyehéjat, de ehhez azért kell baze az is, hogy segíccsen a páciens, me különben nem muködik a dolog. Hát Vejno eccercsak átment Robotzsaruba! Szerintem ugyan inkább a birodalmi lépegeto, vagy Brezsnyev halálakor a vörös katonák mentek így, de hatszámillió rendortol körül véve valóban ez volt a találó elnevezés. Hát mit ne mongyak derült ott mán midenki (Értsd: majdnem beszartunk a röhögéstol) ideértve: E.R., egyéb szurkolók, rendorök, biztonságiak. Debazmeg még Vejno is röhögött. Mígnem eccer a nagy röhögésbe Vejno megatta magát. Végleg. Elterült ott kifeszített karokkal, mint Csollány az olimpián. Hát a sor meg ment tovább, Hazay kibukott, mondom ennek mán fele sem tréfa, mennyünk, kapjuk el. Szótam Cadavernek: öcsém, gyere ide, vigyük. Hát vittük tovább mi. O továbbra is lépegetot jáccott. Tetszhetett neki, mer egy ido után mán csak nézte az eget, oszt vigyorgott, mint Hit Gyülin a jónép. Montam is neki, baze Vejno, visszafelé qrvára biztos, hogy nem te vezecc, csak gyere mán! Na, ez így ment újabb húsz-harminc percig, de mi legalább ketten veszodtünk vele, nem úgy, mint Hazay addig. Asztán én is kibuktam (nagy szatyor, még egy megmentett kvelle, idegi fáradtság). Elég is vót ez ahhoz, hogy cserét kérjek. Gogser payti lépett a hejembe, aztán ismét Hazay váltotta Cadavert. Na ez így ment a stadionig. Én ugyan elore mentem a tömegbe, merpersze ez a produkció a sor végén zajlott - monták is a huligánok (valami gyakorlatuk lehet a dologban), hogy vigyük elorébb, mer kiemeli a jard, azt óbálkoztunk még egy darabig, de az az igazság, hogy kezdett a helyzet feszültté válni. Na, ekkor két arcos mentette meg a hejzetet, oszt kivették a kezünkbol Vejnot, hogy ok majd lemenedzselik a projektet. Na, eszt mán megengettük Gogserrel, merelvégre ezek elv-társak, vagy ELVTÁRSAK, leszarom az egyes önkényuralmi jelképek viseletérol és használatáról szól törvény ide egyébként egyáltalán nem vonatkozó szakaszait. Na, mi ketten bementünk, a többiek mán benn vótak, de egyszer csak visszafordulok. Hát sajnos mán nem vótam éppen egy frissesség, de aszt a képet meg kellett vóna örökíteni. Fexik Vejno a fuben. Háta nekitámasztva a drótkerítésnek. Arcán az értelemnek semmi jele. Vele szemben vagy 4-5 ultragyerek, oszt ébresztgetik veszettül. Eloször finoman, asztán kevésbé finoman. Válasz semmi. Mondom baze, lehet, hogy mán nem is él. Megivott vagy 4 kvellét, bevágta a maga adagját a mikszbol + 2 deka Hápe. Mindezt alig egy óra alatt, és rájadásul az egészet úgy, mint a vizet. Végülis ettol má indokolt a megfekvés. Na itten vót egy kis szünet, mer mán nem emléxem, mivót, hogy vót, de eccercsak oda nézek, látom Vejnot hozzák. Na nagy hirtelen leterítettük a kabáttyát, oszt lefektettük a szektorba, vagymivanott. A nagy munka örömére ekkor elmentünk a könnyítobe, asztán meg kiderült, hogy van sör. Méghozzá jó kis hugymeleg dréer. Még egy ilyen szar sört, de mindegy a másik ami vót, valami pepszikóla. Hát ez mán akkor csak jobb. Na, bevételeztük a szükséges mennyiséget, Cadaver szendvicseit benyomtuk, dícsértük nagyon, oszt lestünk ki a fejünkbol, süttettük magunkat a napon, a noi budinak dolve. Eccercsak felkelek, mondom kéne menni egy kört. Hát elindulok. Rögtön egy jó srácot megláttam, életemben persze eloször, de az is ott ádogált a haverjável, mondom szóba elegyedek vele, mi a pálya. Hát rögtön ahogy le akartam vele jattolni, jött valami fuvallat, oszt kivertem a kezébol a sörét. Az E.R. erre csak mosolygott, de mondom én, itten attack lesz, az tutti, de nem. Montam a gyereknek, várjá, itt a söröm - aszt nem montam, hogy milyen szar, meg egyébként is, akkor nekem má semmisenem marad - de nem kellett neki. Namondom öcsém, most sasojj! Közben persze a kvellézonél egy tut nem lehetett leejteni, mert annyian vótak, de én átverekettem magam pillanat alatt. Vettem két sört - merugye hogyveszimán kimagát, hogy egy sört veszek a csávónak, oszt jóvan - azt kifelé. Odattam a gyereknek a sört, az meg nem tutta hogyan köszönnye meg. Montam figyejjé barátom: a Te sörödnek kampec, de kampec lesz ennek is, me ha még sokat beszélsz megiszom ezt is eloled. Na vót nagy barátkozás, de lassan kezdodött a mérkozés, menni kellett!
Elotte azonban még visszamentünk megnézni Vejnot. Hát a csávó mán nem ott vót, ahol hagytuk. Másfél sorral lejjebb húzta a lóbort, mer egyik lába északnak, amásik délnek. De vót javuló tendencija, me a felesleges doppingmintát mán addigra leatta. Momentán hasznosabb lett vóna lehúznija a cipzárt elotte, de hát Istenem, nem ez a lényeg. De mire mi odaértünk, a lebrékelés folytán a buksija egy cseppett megsérült. Monta is ott egy pali, hogy vigyük a srácot odébb, mer kihívták hozzá a mentot. Asztat mán láttuk, hogy megmarad, úgyhogy fel is kaptuk a Vejnot, oszt levittük a nézotér aljába, ott alutt tovább.
Idovel Kowalsky payti is megjött, meg Vau-vau is befutott. Saksz megérkezett Somával, tejjes vót az eksztázis. Persze Zolee001 nem vót ott, meg a neoeksztázisos Miskó senem, így nem vót az igazi, de jó vót. Hát momentán a meccs elég egy szar vót, a legjobb még az vót, amikor nem történt semmi a pályán, csak mikó begyöttek a rendorök. Hát erre én mán csak azt figyeltem, hogy Dajdaj megy le. Na gondoltam, ez a csávó most lemegy kioszt néhány sallert a kékeknek, oszt én meg majd mehetek, oszt aggyák ide nekem az örsön a cipoje fuzojét. (Asztán másnap láttam a tévében, hogy tényleg ott vót, és szerintem a nem húzák el a csíkot, még jáccott is vóna vagy két Haupthuligáénsz átszálló is!) A szünetbe elment mindenki könnyítobe, Vejno meg feltámatt.
Aztán a második játékrészben Vejno újra a régi vót - ordított, mint az állat, bár szerintem nem biztos, hogy tutta hol van - de sajna a csapat is a régi vót (na nem olyan nagyon régi, mint 98 oszén), így kiszoptunk, ahogy a tanult (?) 10sör tanárember szó szerint mondaná.
Indultunk vissza, és mivel a város nevezetességei nem érdekelték Vejnot, a pályaudvar felé vettük az irányt. Na, Vejnobol itt minden produktum kijött, ami addig nem. A lexebb asz vot, hogy milyután mán sokan szóltak be a környezo házak ablakaiból, eccercsak megállt, terpeszben rogyasztott egyet, majd két, tölcsérré formált tenyerét derékmagasságban maga elé tartva a következot kiáltotta boldog-boldogtalannak: TÉRDELJ ELÉM, ÉS SZERESS!!! Na, eszt elnyomta vagy húszszor, de mindig bejött! ;-DDDDDDDDDDDDD

Végül asztán megérkeztünk a pójezgyhez, beparkoltunk magunkat (Vejno má önmaga is képes volt lépkedni) azt haza mentünk.

A csapat kikapott, de legalább Vejno meg lett mentve! Igaze? ;-)

Na, ha meg több hozzászólás nincsene, akkó itt a vége, oszt ha nem teccett legközelebb gyere el Te is, oszt ubereld Vejnot, ha tudod.

Yut eszembe! Ez egy VEJNO ON TÚR vót!!!

;-DDDD